ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК «ЄВРОЛЕНД»

Печать


Дитячий садок «Євроленд» навчає дітей віком від 3-х років, забезпечує сприятливі умови для реалізації навчально-виховного процесу у різних видах діяльності, фізичного, розумового і психічного розвитку дітей, розкриває нахили, здібності і обдарованості кожної дитини.

Особистісно - орієнтоване навчання спрямоване на гармонійний і всебічний розвиток дитини. Рання діагностиказдібностей і нахилів дітей дозволяє прогнозувати результати навчально- виховного процесу, програмувати завдання на певну перспективу, застосувати форми і методи, які здійснюють принцип неперервності та наступності в навчанні дітей дошкільного віку.

З дітьми працюють висококваліфіковані досвідчені вихователі. Колектив педагогів формує сильну особистість дитини, вбачаючи її силу у фундаментальності знань і здатності до самовдосконалення. Велика увага приділяється реалізації творчого потенціалу дітей, вихованню їх врівноваженості та набуття позитивного соціального досвіду в суспільству.

Дитячий садок «Євроленд» є оптимальний варіантзакладу, який забезпечує : вирішення проблеми своєчасноїпідготовки дітей до навчання в школі за режимом та в обсязі, який найбільше влаштовує родину; створення умов длявиявлення активної позиції дитини та її позитивного ставлення до набуття освіти; оволодіння дітьми первинними базовими знаннями і формуванням економічного мислення;

створення умов для виявлення творчих здібностей кожної дитини через залучення їх до різних видів діяльності (художньої, ігрової тощо); створення розвитку та саморозвитку природних позитивних нахилів, здібностей, обдарувань дитини; розвиток у дітей таких особистісних якостей, як ініціативність, самостійність, культура, висока самооцінка і самоконтроль, досягнення гармонії психіки дитини, формування її позитивних особистісних якостей, усвідомлення нею єдності себе та всього, що існує у Всесвіті; набуття дітьми орієнтирів в галузі національної світової культурі;формування рис громадянина та патріота України, дбайливе ставлення до національних багатств та природних ресурсів.

Програма УСПІХУ:

 

Садочок працює з 7:30 до 19:00
Адреса: вул. Литвиненко- Вольгемут 4-а
З питань набору і організації навчання просимо звертатися за телефоном 405-20-00.